Přihláška

  • Po obdržení přihlášky bude pracovník Zlaté rybky kontaktovat zákonného zástupce dítěte za účelem získání souhlasu s poskytnutím informací o zdravotním stavu dítěte jeho ošetřujícím lékařem.
  • Po ověření diagnózy dítěte bude domluveno osobní setkání pracovníků Zlaté rybky s dítětem a jeho zákonnými zástupci. Při osobním setkání bude přijato přání dítěte. Zároveň pracovníci Zlaté rybky poskytnou dítěti i zákonným zástupcům veškeré potřebné informace o podmínkách plnění přání Zlatou rybkou.

Ke stažení - Pravidla ZR.

1. Osoba, která vyplňuje přihlášku

2. Osobní údaje dítěte

3. Informace o přání

4. Rodiče / zákonní zástupci

5. Jiní zákonní zástupci (nejsou-li rodiče)

6. Kontakt na lékaře

Položky označeny * jsou povinné.


Informace ke zpracování osobních / citlivých údajů:

Zlatá rybka jako zapsaný ústav podle § 402 – 418 občanského zákoníku je právnickou osobou nevýdělečné povahy zpracovávající osobní údaje, včetně citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu, osob, se kterými je ústav v opakujícím se kontaktu souvisejícím s jeho oprávněnou činností – plnění přání vážně nemocným dětem, v souladu s § 9 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní/citlivé údaje jsou získávány a zpracovávány v počítačové databázi výhradně pracovníky Zlaté rybky a to v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění poslání organizace – plnění přání vážně nemocným dětem. Osobní/citlivé údaje nejsou poskytovány třetím stranám, v nezbytných případech bude předem vyžádán souhlas k poskytnutí údajů. Zlatá rybka Vám poskytne informaci o zpracování Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich dětí, pokud o ni požádáte, případně Vám poskytne vysvětlení a umožní případnou opravu/aktualizaci.

Všechny vyžadované údaje uvedené v přihlášce jsou povinné, není-li uvedeno jinak.

Bez uvedení povinných údajů není možné přijmout přihlášku do plnění přání.